Åtta landsbygdsföretagare i Sjöbo

 

Åtta landsbygdsföretagare i Sjöbo kommun har stigit fram och ställt sina byggnader och sin kompetens till förfogande för att utforska möjligheterna att skapa konsumentnära, miljösmarta odlingsanläggningar som kan ge nytt liv till bygden.

Odlingen sker på höjden i flera våningar och ljus (LED-belysning) och näring tillförs, utan jord, på ett vetenskapligt utprovat och kontrollerat sätt.

De gamla fina byggnaderna som tidigare kanske hyst mjölkkor fylls nu av ljus och grönska och ett dis av fina vattendroppar som är perfekt anpassade efter växternas porer.