Välbesökt uppstartsmöte

 

Det var stor uppslutning på mötet i kommunhuset i Sjöbo den 24 januari där intresserade landsbygdsföretagare fick träffa forskare och utvecklare av system för inomhusodling och också ta del av kommunens och LRF´s tankar kring landsbygdsutveckling och framtidens livsmedelsförsörjning.

Visionen att med rimliga insatser odla kryddväxter och grönsaker i flera våningar är överväldigande. Odlingen kan antingen ske i ett hydroponiskt system där en näringslösning droppar eller duschas över växterna eller i en aquaponisk variant där växterna lever i symbios med fiskar.

 

Intresset för närproducerat är fortsatt stort både hos restauranger och i livsmedelsbranschen och det finns en ökad medvetenhet om värdet av en inhemsk livsmedelsproduktion också ur ett beredskapsperspektiv.

KOLLOM projektet syftar till att undersöka grundförutsättningarna för att utveckla småskaliga odlingssystem som bygger på hydroponik och eventuellt aquaponik (med fiskar) i kombination med en miljöanpassad, lokal varudistribution. Projektet skall utmynna i en rapport i oktober men redan nu verkar det finnas intressenter som vill komma igång på riktigt så fort som möjligt.

2017-03/20170124-091027-small.jpg
2017-03/1488725909_20170124-094939.jpg